Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Sütik (cookie) kezelése

Weboldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Az Axit Kft., mint adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

Mi az a süti?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

A weboldalunkon használatos cookie-kat négy különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának (https://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf) megfelelően:

 • működéshez feltétlenül szükséges,
 • teljesítményt javító,
 • egyéni beállításokat tároló
 • webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló.

Az Axit Kft., mint adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

Működéshez feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Elfogadásuk nélkül az adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Elfogadásuk nélkül azt sem lehet biztosítani, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Egyéni beállításokat tároló azaz célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják. Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló, teljesítményt – statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek..

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Harmadik fél által biztosított cookie-k

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

 1. a) Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 1. b) Facebook

a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 1. c) Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Amennyiben ellenőrizni, vagy kikapcsolni szeretné a sütiket, úgy az alábbiakban nyújtunk segítséget Önnek:

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11


Térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályzat

(Intim Angel nyíregyházi üzletére vonatkozóan)

AXIT KFT.

Az Axit Kft. az  általa működtetett területi térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a térfigyelő kamera rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen:

– az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat,

– a rögzített adatok felhasználásának előírásait,

– az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét,

– az adattörlési kötelezettséget.

2. Jogszabályi háttér

A kamerás megfigyelésre vonatkozó törvényi előírások:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (továbbiakban: információs tv.)

– 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvtv.)

– 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.)

– a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről

2.1. Bejelentési kötelezettség

A kamerás megfigyelőrendszerekhez kapcsolódó adatkezelést abban az esetben kell bejelenteni az NAIH nyilvántartásába, amennyiben a megfigyelt területen látogatók, ügyfelek is tartózkodhatnak. A saját dolgozókat érintő adatkezelést nem szükséges bejelenteni.

3. Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

Térfigyelő kamera rendszer

A térfigyelő kamera rendszer: azok az eszközök és megoldások, melyek kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a terület távolból történő megfigyelését, a kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, valamint az adatok továbbítását.

Terület

A Szervezet illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan nyilvántartásban területként szerepel.

Személyes adat

Személyes adat – az információs tv. 3. § 2. pontja szerinti adat, azaz – az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő

Adatkezelő – az információs tv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, azaz – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

Adatkezelés – az információs tv. 3. § 10. pontja szerinti adatkezelés, azaz – az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás

Adattovábbítás – az információs tv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás, azaz – az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Adattörlés – az információs tv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés, azaz – az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés

Adatmegsemmisítés – az információs tv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés, azaz – az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó – az információs tv. 3. § 18. pontja szerinti adatfeldolgozó, azaz – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

4. A területi térfigyelő kamera rendszer

 4.1. A rendszer felépítése

A területi térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll:

– a területre kihelyezett kamerákból,

– a központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki megoldásokkal.

4.1.1. A területre kihelyezett kamerák

A területre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak a jelen szabályzatban foglaltak szerint, a kamera elhelyezési döntésének megfelelően lehet. A kamerákat tehát a szabályzat által meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a szabályzatban szereplő terület megfigyelésére legyen alkalmas.

 

A területet igénybe vevő személyek tájékoztatása a térfigyelő rendszer működtetéséről

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább:

– a képfelvevők elhelyezésének tényét,

– az adatkezelés rendjét.

A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a területre belépni kívánó személyek számára a megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szem magasságban, jól látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni.

4.1.2. Tájékoztatás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontja által előírtaknak megfelelően, az épületben megjelenni kívánó harmadik személyek részére a Szervezet figyelemfelhívó jelzést kell elhelyezzen a megfigyelt területeken a tényről, hogy az adott területen elektronikus térfigyelő rendszer működik.

4.1.3. A központi helyiség

A területi térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő helyisége az Axit Kft. címén található épületének erre a célra biztosított helyiségében található.

A kihelyezett kamerák által közvetített képek rögzítése egy központi tároló egységre (serverre) történik.

4.1.4. A felvételek megtekintése

A képfelvételek megtekintésére és esetleges visszanézése ügyvezetői engedélyköteles, és csak az ügyvezető jelenlétében hajtható végre. A visszajátszásra szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívüli személyek ne láthassák.

4.2. A rendszer üzemeltetési rendje

 4.2.1. A rendszer üzemeltetésének célja

A munkavállalók megfigyelése a Területen a Mt. 9. § és 11. § iránymutatásai szerint történhet csak. Az üzemeltetetés során az információs tv. 4. § előírásai követésre kerülnek.

A területi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az Szvtv. határozza meg. Az Szvtv. négy esetben teszi lehetővé az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását:

 1. az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
 2. a veszélyes anyagok őrzése,
 3. az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,
 4. vagyonvédelem

A Szervezet az Szvtv. 26. § (1) bekezdés iránymutatásai szerint járhat el a létesítmények őrzése során, kivéve, hogy a (2) bekezdés értelmében elektronikus megfigyelőrendszert közterületen ilyenkor sem alkalmazhat.

4.2.2. A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője

A területi térfigyelő kamera rendszer az Axit Kft.tulajdona. A vagyon használatára, kezelésére, üzemeltetésére a Szervezet által meghatározott egység és személyzet  jogosult.

4.2.3. A Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek esetenként megfigyelésre kerülnek, a képrögzítés folyamatosan, 24 órában történik. A rögzített felvételek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg.

A visszanézett felvételeken el kell különíteni:

– a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) felvételrészeket,

– a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől.

4.2.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül a terület felügyelő köteles:

– a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani,

– a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás megindítását kezdeményezni.

 1. A területi térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

5.1. A kamerarendszer által rögzített felvételek, mint személyes adatok

A területi térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért érvényesíteni kell az információs törvényben szóló törvényben meghatározott, valamint jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat.

5.2. Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelés főbb alapelvei:

– személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető,

– az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,

– személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.

5.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja vagyonvédelem, valamint munkavédelem.

5.4. Az adatkezelés korlátai

A területi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel érintett területen:

– elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,

– elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,

– a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

5.5. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése

Az információs törvény alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető.

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételek adatkezelési időtartalma

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő három napig kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell.

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelésének időtartalma

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelési időpontja nem haladhatja meg a 30 napot. Az adatkezelés akkor tarthat tovább a rögzítést követő 3 napnál, ha a felügyelet által kezdeményezett eljárás során az eljárás megindítására jogosult az eljárás megindításának tényéről a rögzítést követő 3 napon belül a felügyeletet tájékoztatta.

Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat törölni kell.

 Kérelemre az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

5.6. Betekintési jog

Az Axit Kft.-nek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a felvételen szereplő személy – az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, jellemzően a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítésétől számított 3 napon belül – megtekinthesse a róla készült felvételt.  Érintett jogait információs tv. 14-19. §-ban foglalt szabályok alapján gyakorolhatja.

6. Adatbiztonság

Biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.

Az adatokat védeni kell különösen:

– a jogosulatlan hozzáférés,

– a jogosulatlan megváltoztatás,

– a jogtalan továbbítás,

– a jogtalan nyilvánosságra hozatal,

– jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint

– a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

6.1. Szervezési intézkedések

6.1.1. Személyek

A területi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag az ügyvezető által meghatározott személyek  végezhetik.

6.1.2. Adattovábbítás

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban – meghatározott esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordózó eszközre történik.

Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést  felügyelője végezhet.

6.2. Technikai intézkedések

Szünetmentes áramforrás

Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer folyamatosan működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.

 Informatikai védelem

A területi térfigyelő kamera rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy:

– a belépés személyre szóló kóddal történhessen,

– az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek.

Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. Az eredeti adatállományokról legalább egy biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak.

 Adathordozó azonosítása

A rendszerben csak nyilvántartásba vett adathordozót lehet használni, hogy a kezelt adatok fellelési helye, megsemmisítése nyomon követhető legyen. Az adattovábbítást kivéve adathordozóként csak a számítógéptől el nem különülő tárhelyet lehet használni.

 7. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

 

A területi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni:

– a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt területről (kamera nyilvántartás),

– a rendszer állapotának naponkénti ellenőrzéséről (üzemeltetési napló),

– a rendszerben végzett megfigyelésekről (megfigyelési napló),

– a rendszerben rögzítet felvételek visszanézéséről, és kimentéséről (visszanézési napló),

– a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó nyilvántartás),

– a rendszerben tárolt adatokról másolatkészítésről (adat másolati napló),

– az adattovábbításról, (adattovábbítási napló)

– a felvételek megsemmisítéséről,

– az adatvédelmi incidensről.

7.1. Kamera nyilvántartás

A kamera nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább:

– a kamera, kamerák kihelyezésének helyét,

– az alkalmazott kamerák darab számát,

– az adott kamera, kamerákkal megfigyelt területet.

 7.2. Üzemeltetési napló

A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, naponkénti ellenőrzéséről, valamint az idegenek központi helyiségben való tartózkodásáról üzemeltetési naplót kell vezetni. Az üzemeltetési napló tartalmazza:

 1. a) a rendszer állapot ellenőrzésre vonatkozó adatokat:

– az ellenőrzés pontos időpontját,

– a rendszer egyes elemeinek állapotára vonatkozó megjegyzést,

– a rendszer nem megfelelő üzemelése esetén a tett intézkedést,

– az ellenőrzést végző személy nevét,

 1. b) a központi helyiségben tartózkodó idegenek tartózkodására vonatkozó adatokat:

– belépés és távozás időpontját,

– a belépő nevét, beosztását,

– a belépés okát, végzett tevékenységet.

 7.3. Megfigyelési napló

A térfigyelő kamararendszer által közvetített felvételek központi helyiségben történő megfigyelése esetén a megfigyelésre vonatkozó adatokat a megfigyelési naplóban kell rögzíteni.

A megfigyelési naplónak tartalmaznia kell:

– a megfigyelés napját,

– a megfigyelés kezdő és befejező időpontját,

– a bekövetkezett rendkívül eseményeket,

– a kezdeményezett intézkedéseket,

– a megfigyelő nevét.

7.4. Visszanézési napló

A térfigyelő kamararendszer által rögzített felvételek központi helyiségben történő visszanézése esetén a visszanézésre, valamint a rendkívüli események képrészleteinek kimentésére vonatkozó adatokat naplóban kell rögzíteni.

A visszanézési naplónak tartalmaznia kell:

– a visszanézés napját,

– a visszanézett felvételek azonosításhoz szükséges adatokat: kamera szám, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítés kezdő és befejező időpontját,

– a bekövetkezett rendkívül eseményeket,

– a rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételrészek kimentésének adatai (mentés helye)

– a kezdeményezett intézkedéseket,

– a visszanéző nevét.

7.5. Az adathordozók nyilvántartása

Az adathordozó nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

– a felhasznált, alkalmazott adathordozó azonosító adatait,

– az adathordozó adat rögzítésre történő használatának kezdő és befejező időpontját,

– az alkalmazást követően az adathordozó tárolási helyét,

– az adathordozó megsemmisítésére vonatkozó adatokat.

7.6. Adat másolási napló

Az adatmásolási naplónak tartalmaznia kell a rögzített felvételekről, rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel részekről készített:

– másolat készítés időpontját,

– másolt rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel azonosító adatait,

– másolat készítésének okát,

– másolat adathordozójának azonosítóját, a tárolás helyét,

– a másolatot készítő nevét.

7.7. Adattovábbítási napló

Az adattovábbítási nyilvántartást évenként kell vezetni, és a nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy:

– mikor történt az adattovábbítás,

– a felvételeket kinek, mely szervnek, hatóságnak, magánszemélynek továbbították,

– milyen célból került sor az adattovábbításra,

– mi volt az adattovábbítás jogalapja.

 7.8. Felvételek megsemmisítésének nyilvántartása

A felvételek megsemmisítéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

– a megsemmisítés időpontját,

– a megsemmisített adatok azonosításához szükséges adatokat, /pl.: kamera szám, illetve számok, a rögzített felvételek időpontja (tól-ig) /,

– a megsemmisítés okát, (3 napon belüli, illetve egyéb)

– a megsemmisítés módját,

– a megsemmisítést végző nevét.

 7.9. Incidens nyilvántartás

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

– az incidenssel érintett személyes adatok körét,

– az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

– az adatvédelmi incidens időpontját,

– az incidens körülményeit,

– az incidens hatásait,

– az incidens elhárítására megtett intézkedéseket,

– egyéb jogszabályban meghatározott adatokat.

 8. Feladat- és hatáskörök

 

Adatkezelési feladat-és hatásköröket gyakorol:

–  a Szervezet vezetője vagy megbízottja

9. A szabályzat tartalmának megismertetése

A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni.

A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell:

– legalább évenként, illetve

– amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt.

A szabályzatot az honlapon az adatvédelemmel kapcsolatos szekcióban közzé kel tenni.

10. Záró rendelkezések

A szabályzat mellékletét képezi:

– a kamera nyilvántartás,

– az adathordozó nyilvántartás,

– az incidens nyilvántartás,

– a megismerési nyilatkozat

– látogató tájékoztató

 

A szabályzat 2018……………………………. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

Budapest, 2018…………………………….                                    ……………………………………

Ügyvezető igazgató

 

 

Látogató tájékoztató

Tájékoztató

kamerás térfigyelő rendszer alkalmazásáról

 

Tisztelt Látogató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Axit Kft., mint adatkezelő és üzemeltető (székhely: , cégjegyzékszám:, adószám: ADÓSZÁMA, tel.:      , e-mail:) az e táblával jelzett területén az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, a vagyonvédelem  céljából elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé. Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt területek szöveggel és/vagy piktogrammal történő megjelölésével, valamint a kameraszabályzattal is megtörténik.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesz meg. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve bemegy, ott benn tartózkodik, a hozzájárulás megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni!

A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít.

A felvétel tárolásának helye: Az Axit Kft.székhelye

A tárolás időtartama: : 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap)

Az adatok megismerésére jogosult személyek: ügyvezető és általa meghatározott Munkatárs

Ön az adatkezelésről tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá fordulhat a NAIH-hoz (www.naih.hu) is.

További részleteket a helyszínen elérhető Kameraszabályzat tartalmaz.

 

Kelt: 2018. május hó 25. nap

 

 

Ügyvezető igazgató

 

Felnőtt tartalmú oldal Az oldal erotikus jellegű tartalmakkal foglalkozik, csak 18 éven felülieknek!  A www.intimangel.hu bolt minden felelősséget elhárít magától azon személyek részéről érkező minden követeléstől, akik tudatosan léptek be és nézték meg a weblapokat.Ha nem nagykorú, vagy az oldal tartalma nem tetszik, akkor kattintson a "Bezárás” gombra.